Category: Phát triển bản thân

Vùng an toàn - Comfort zone

Comfort Zone – Vùng An Toàn

Nếu có thứ gì đó mình vừa yêu vừa ghét, thì không thể không nhắc đến Comfort Zone. Một phần trong mình thích cảm giác ở trong vùng an toàn, nhưng một phần mình lại chán ghét cái cảm giác bí bức khi ở trong đó. Mình hả hê mỗi sáng skip tập thể dục […]

viec lam som do hoi han 1

Top 4 việc làm càng sớm càng đỡ hối hận

4. Xoá mù công nghệ Công nghệ ở đây bao gồm tin học văn phòng, kĩ năng thiết kế cơ bản và bắt kịp với các nền tảng mạng xã hội. Giờ đây mình hối hận vô cùng vì tại sao thời sinh viên có nhiều thời gian không tận dụng. Đi làm rồi mới thấy […]

Tại sao phải học

Tại sao phải học?

TẠI SAO PHẢI HỌC? Mình nhớ có lần đi làm, cả ekip hôm đó đều là người Việt. Concept của buổi chụp được lấy cảm hứng từ thời Phục Hưng. Trong lúc mọi người bàn bạc ý tưởng, có dùng một số từ ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Và các bạn biết đấy, nếu […]