Tag: giảm cân

viec lam som do hoi han 1

Top 4 việc làm càng sớm càng đỡ hối hận

4. Xoá mù công nghệ Công nghệ ở đây bao gồm tin học văn phòng, kĩ năng thiết kế cơ bản và bắt kịp với các nền tảng mạng xã hội. Giờ đây mình hối hận vô cùng vì tại sao thời sinh viên có nhiều thời gian không tận dụng. Đi làm rồi mới thấy […]