Tag: Động lực

Vũ Mai Anh

4 DẤU HIỆU BẠN ĐANG NỖ LỰC ẢO

1. Luôn trong trạng thái bận rộn. Cần làm rõ hai khái niệm “busy” và “efficient”. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả. Làm việc hiệu quả là khi hoàn thành công việc nhưng vẫn còn thời gian cho bản thân và gia đình, nói cách khác là vẫn còn tự do. Nhưng làm […]