Tag: FOMO

hoang mang fomo

Mình phải lấy hết can đảm để viết ra những dòng này.

Mình phải lấy hết can đảm để viết ra những dòng này. Dạo gần đây, mọi người thấy mình có vẻ năng nổ hơn khi thử khá nhiều lĩnh vực. Mình nhảy tanh tách từ việc làm makeup sang chia sẻ về tiếng Anh xong thi thoảng lại nói về tip sống sót qua những […]