Tag: blogger

Tại sao phải học

Tại sao phải học?

TẠI SAO PHẢI HỌC? Mình nhớ có lần đi làm, cả ekip hôm đó đều là người Việt. Concept của buổi chụp được lấy cảm hứng từ thời Phục Hưng. Trong lúc mọi người bàn bạc ý tưởng, có dùng một số từ ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Và các bạn biết đấy, nếu […]