Tag: Sinh viên

Giá như mình biết những điều này trước khi vào đại học

Giá như mình biết những điều này trước khi vào đại học

1. Xả hơi cũng phải có kiểu và có điểm dừng. Tâm lý chung của những sĩ tử thi đại học xong là xoã, xoã đến “mút chỉ” (từ này mình mới học được trong từ điển tiếng Việt, nghĩa là đến tột cùng). Không nói đâu xa, mình chính là một ví dụ. Gần […]